Home
×

NVIDIA TITAN V
NVIDIA TITAN V

EVGA GeForce GTX 1070 Ti 8GB ICX
EVGA GeForce GTX 1070 Ti 8GB ICXADD
Compare
X
NVIDIA TITAN V
X
EVGA GeForce GTX 1070 Ti 8GB ICX

NVIDIA TITAN V vs EVGA GeForce GTX 1070 Ti 8GB ICX Performance

1 Performance
1.1 ROPs
NVIDIA GeForce ..
96.00
Rank: 1 (Overall)
64.00
Rank: 4 (Overall)
NVIDIA GeForce 510 OEM Performance
ADD ⊕
1.2 Texture Fill Rate
NVIDIA TITAN V ..
465.60 Gigatexel/s
Rank: 1 (Overall)
244.30 Gigatexel/s
Rank: 33 (Overall)
NVIDIA GeForce GT 730 DDR3 Performance
1.3 TMUs
NVIDIA TITAN V ..
320.00
Rank: 1 (Overall)
152.00
Rank: 10 (Overall)
NVIDIA GeForce 510 OEM Performance
ADD ⊕
1.4 Shading Units
NVIDIA GeForce ..
5,120.00
Rank: 2 (Overall)
2,432.00
Rank: 11 (Overall)
NVIDIA GeForce 510 OEM Performance
ADD ⊕
1.5 Pixel Fill Rate
NVIDIA GeForce ..
139.70 Gigapixel/s
Rank: 3 (Overall)
102.80 Gigapixel/s
Rank: 34 (Overall)
AMD Radeon HD 7350 DDR2 OEM Performance
ADD ⊕
1.6 Floating Point
NVIDIA TITAN V ..
14,899.00 GFLOPS
Rank: 1 (Overall)
7,800.00 GFLOPS
Rank: 36 (Overall)
NVIDIA GeForce 510 OEM Performance
ADD ⊕
1.7 RAMDACs
ASUS Radeon R9 ..
400.00 MHz
Rank: 1 (Overall)
400.00 MHz
Rank: 1 (Overall)
ASUS Radeon R9 295X2 Performance
1.8 Compute Units
ASUS Radeon R9 ..
Not Available
Rank: N/A (Overall)
Not Available
Rank: N/A (Overall)
AMD Radeon HD 6450 GDDR5 Performance
ADD ⊕
1.9 Stream Processors
GIGABYTE Radeon..
Not Available
Rank: N/A (Overall)
Not Available
Rank: N/A (Overall)
AMD Radeon HD 7350 GDDR3 OEM Performance
ADD ⊕
1.10 Decoders
Not Applicable
Not Applicable
Let Others Know
×