Nhà
×

AMD Radeon HD 7950 Boost
AMD Radeon HD 7950 Boost
ADD
Compare

AMD Radeon HD 7950 Boost Giá

1 Giá bán
1.1 Giá bán
NVIDIA Quadro M..
$ 449
Rank: 75 (Overall)
AMD Radeon HD 6450 GDDR3 Giá
ADD ⊕
1.2 Ngày phát hành
1.3 thẻ kép
4% AMD GPU have it !
1.4 Nhãn hiệu
AMD
1.5 Mô hình
1.5.1 Codename
Tahiti
1.5.2 biến thể
Tahiti PRO2
1.6 gia đình
AMD Radeon HD 7900 Series
1.7 Loại thị trường
Máy tính để bàn
1.8 Trạng thái
hoạt động
Let Others Know
×