Nhà
×

AMD Radeon RX Vega Nano
AMD Radeon RX Vega Nano
ADD
Compare

AMD Radeon RX Vega Nano

1 Giá bán
1.1 Giá bán
NVIDIA Quadro M..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
AMD Radeon HD 6450 GDDR3
ADD ⊕
1.2 Ngày phát hành
26 Thg1, 18
Closeby
1.3 thẻ kép
4% AMD GPU have it !
1.4 Nhãn hiệu
AMD
1.5 Mô hình
1.5.1 Codename
Vega 10
1.5.2 biến thể
Not Available
1.6 gia đình
Not Available
1.7 Loại thị trường
Máy tính để bàn
1.8 Trạng thái
sắp tới
2 benchmark
2.1 Vượt qua mốc
NVIDIA TITAN V
4.223,00
Rank: 77 (Overall)
AMD Radeon HD 7350 GDDR3 OEM
ADD ⊕
2.2 3DMark
NVIDIA GeForce ..
5.701,00
Rank: 57 (Overall)
AMD Radeon HD 7950 Boost
2.3 GFXBenchmark 3.0
2.3.1 T-Rex
NVIDIA GeForce ..
412,00
Rank: 63 (Overall)
AMD Radeon R7 360 OEM
2.3.2 thành phố Manhattan
NVIDIA GeForce ..
127,00
Rank: 66 (Overall)
AMD Radeon R5 M255
2.4 Cinebench
2.4.1 R15
AMD Radeon HD 6..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
AMD Radeon R5 M230
2.4.2 R11.5
ASUS Radeon R9 ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
AMD Radeon HD 6450 GDDR5
2.4.3 R10
ASUS Radeon R9 ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
AMD Radeon R7 M265
2.5 CompuBench 1.5
AMD Radeon HD 7..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
NVIDIA GeForce GTX 690
ADD ⊕
3 Công suất tiêu thụ
3.1 TDP
ASUS Radeon R9 ..
150,00 W
Rank: 39 (Overall)
NVIDIA GeForce 820A
ADD ⊕
3.2 Max. Nhiệt độ
NVIDIA GeForce ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
NVIDIA GeForce GTX TITAN X
ADD ⊕
3.3 Kết nối điện
1 x 8-pin
3.4 Mức độ ồn
3.4.1 tải ồn
AMD Radeon HD 6..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
AMD Radeon HD 7770
ADD ⊕
3.4.2 Tiếng ồn nhàn rỗi
AMD Radeon HD 6..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
NVIDIA GeForce GTX 780
ADD ⊕
3.5 Tải Công suất tiêu thụ
AMD Radeon HD 6..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
AMD Radeon HD 7750
ADD ⊕
3.6 Nhàn rỗi Điện năng tiêu thụ
AMD Radeon HD 6..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
NVIDIA GeForce GTX 780
ADD ⊕
3.7 tính điện
3.7.1 Chính xác đơn
AMD Radeon R5 3..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
NVIDIA GeForce 510 OEM
3.7.2 Chính xác đôi
AMD Radeon HD 7..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
NVIDIA GeForce GTX 750
4 Sự thi hành
4.1 ROPs
NVIDIA GeForce ..
64,00
Rank: 4 (Overall)
NVIDIA GeForce 510 OEM
ADD ⊕
4.2 Texture Fill Rate
NVIDIA TITAN V
295,90 Gigatexel / s
Rank: 11 (Overall)
NVIDIA GeForce GT 730 DDR3
4.3 TMUs
NVIDIA TITAN V
256,00
Rank: 3 (Overall)
NVIDIA GeForce 510 OEM
ADD ⊕
4.4 Các đơn vị Shading
NVIDIA GeForce ..
4.096,00
Rank: 3 (Overall)
NVIDIA GeForce 510 OEM
ADD ⊕
4.5 Pixel Rate Fill
NVIDIA GeForce ..
74,00 Gigapixel / s
Rank: 60 (Overall)
AMD Radeon HD 7350 DDR2 OEM
ADD ⊕
4.6 Floating Point
NVIDIA TITAN V
9.500,00 GFLOPS
Rank: 11 (Overall)
NVIDIA GeForce 510 OEM
ADD ⊕
4.7 RAMDAC
ASUS Radeon R9 ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
ASUS Radeon R9 295X2
4.8 Đơn vị tính
ASUS Radeon R9 ..
64,00
Rank: 3 (Overall)
AMD Radeon HD 6450 GDDR5
ADD ⊕
4.9 Bộ vi xử lý dòng
GIGABYTE Radeon..
4.096,00
Rank: 1 (Overall)
AMD Radeon HD 7350 GDDR3 OEM
ADD ⊕
4.10 giải mã
Not Available
5 CUDA và Đồng hồ
5.1 CUDA
No AMD GPU has it !
5.2 CUDA Version
NVIDIA TITAN V
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
NVIDIA GeForce 510 OEM
ADD ⊕
5.3 CUDA
NVIDIA TITAN V
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
NVIDIA GeForce 510 OEM
ADD ⊕
5.4 Tốc độ đồng hồ
5.4.1 Đồng hồ cơ sở
GIGABYTE GTX 10..
1.156,00 MHz
Rank: 70 (Overall)
AMD Radeon HD 7350 DDR2 OEM
ADD ⊕
5.4.2 Boost Clock
GIGABYTE GTX 10..
1.471,00 MHz
Rank: 38 (Overall)
AMD Radeon R9 M265X
ADD ⊕
5.5 thẻ tài liệu tham khảo
88% AMD GPU have it !
5.6 Kiến trúc
GCN 5.0
5.7 Transitor
NVIDIA TITAN V
12,50 tỷ
Rank: 3 (Overall)
Gainward BLISS 7600GS
ADD ⊕
5.8 Sự bịa đặt
Gainward BLISS ..
14 nm
Rank: 1 (Overall)
AMD Radeon RX 460
ADD ⊕
5.9 Interface bus
PCIe 3.0 x 16
6 đồ kiểu mẫu và Video
6.1 Kích thước
6.1.1 Chiều dài
ZOTAC GeForce G..
10,00 inch
Rank: 79 (Overall)
Gainward GT 730
6.1.2 Chiều cao
ZOTAC 1080 Arct..
5,00 inch
Rank: 37 (Overall)
NVIDIA GeForce GT 705
ADD ⊕
6.1.3 khe rộng
khe cắm kép
6.1.4 Die Kích
NVIDIA TITAN V
486,00 mm²
Rank: 29 (Overall)
AMD Radeon HD 7350 GDDR3 OEM
ADD ⊕
6.2 HDMI
59% AMD GPU have it !
6.3 HDMI Version
2
6.4 Nghị quyết số Max
1680 x 1050
6.5 Độ phân giải HDMI
4096 x 3112
6.6 Độ phân giải Max DP
7680 x 4320
6.7 Max Resolution DVI
2560 x 1600
6.8 Max độ phân giải VGA
Not Supported
6.9 nhiều hiển thị
6.9.1 đa Monitor
78% AMD GPU have it !
6.9.2 Số Hiển thị
ASUS Radeon R9 ..
6
Rank: 1 (Overall)
NVIDIA GeForce GT 730 DDR3
ADD ⊕
6.10 Anti-Aliasing Công nghệ
6.10.1 MFAA
No AMD GPU has it !
6.10.2 TXAA
No AMD GPU has it !
6.10.3 FXAA
No AMD GPU has it !
6.10.4 24 x MSAA
75% AMD GPU have it !
6.10.5 24 x SSAA
75% AMD GPU have it !
6.10.6 AA thích ứng
75% AMD GPU have it !
6.11 hiển thị kết nối
6.11.1 VGA
16% AMD GPU have it !
6.11.2 Dual Link DVI-I
32% AMD GPU have it !
6.11.3 Dual Link DVI-D
30% AMD GPU have it !
6.11.4 Display Port
3 x DisplayPort 1.4
6.12 Đầu vào âm thanh cho HDMI
56% AMD GPU have it !
7 bộ nhớ
7.1 Kích thước bộ nhớ
AMD FirePro S91..
8,00GB
Rank: 6 (Overall)
NVIDIA GeForce 510 OEM
ADD ⊕
7.2 băng thông
Nvidia Tesla P1..
409,60 GB / s
Rank: 11 (Overall)
AMD Radeon HD 7350 DDR2 OEM
7.3 Loại bộ nhớ
HBM2
7.4 Đồng hồ
MSI GTX 1080 8G..
800,00 MHz
Rank: 60 (Overall)
Gainward BLISS 7600GS
ADD ⊕
7.5 Đồng hồ hiệu quả
MSI GTX 1080 8G..
1.600,00 MHz
Rank: 72 (Overall)
AMD Radeon HD 7470 GDDR3 OEM
ADD ⊕
7.6 Bus bộ nhớ
ASUS Radeon R9 ..
2.048,00 chút
Rank: 3 (Overall)
NVIDIA GeForce 510 OEM
ADD ⊕
7.7 Ủng hộ
7.7.1 OpenCL
AMD Radeon RX 4..
2,20
Rank: 1 (Overall)
NVIDIA GeForce GTX 750
ADD ⊕
7.7.2 OpenGL
NVIDIA GeForce ..
4,50
Rank: 1 (Overall)
Gainward BLISS 7600GS
ADD ⊕
7.7.3 DirectX
NVIDIA GeForce ..
12,00
Rank: 1 (Overall)
NVIDIA GeForce GT 705
ADD ⊕
7.7.4 Shader Model
ASUS Radeon R9 ..
5,00
Rank: 1 (Overall)
ASUS Radeon R9 295X2
7.8 Hệ điều hành
7.8.1 windows 7
77% AMD GPU have it !
7.8.2 windows 8
55% AMD GPU have it !
7.8.3 windows XP
15% AMD GPU have it !
7.8.4 Windows Vista
21% AMD GPU have it !
8 làm nổi
8.1 SLI
No AMD GPU has it !
8.2 ShadowPlay
No AMD GPU has it !
8.3 3D Vision
No AMD GPU has it !
8.4 PhysX
No AMD GPU has it !
8.5 GPU Boost
No AMD GPU has it !
8.6 HDCP
53% AMD GPU have it !
8.7 Optimus
No AMD GPU has it !
8.8 trò chơi Suối
No AMD GPU has it !
8.9 High Dynamic Range
61% AMD GPU have it !
8.10 Tính toán trực tiếp
90% AMD GPU have it !
8.11 Vây quanh
No AMD GPU has it !
8.12 Thích ứng VSync
No AMD GPU has it !
8.13 Các tính năng khác
AMD CrossFire, AMD Eyefinity, AMD PowerTune, AMD ZeroCore Power, HD3D Technology
Let Others Know
×