Nhà
×

ASUS GTX 1070 Ti 8GB CERBERUS ADVANCED
ASUS GTX 1070 Ti 8GB CERBERUS ADVANCED
ADD
Compare

ASUS GTX 1070 Ti 8GB CERBERUS ADVANCED Giá

1 Giá bán
1.1 Giá bán
NVIDIA Quadro M..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
AMD Radeon HD 6450 GDDR3 Giá
ADD ⊕
1.2 Ngày phát hành
1.3 thẻ kép
2% ASUS GPU have it !
1.4 Nhãn hiệu
ASUS
1.5 Mô hình
1.5.1 Codename
GP104
1.5.2 biến thể
GP104-300-A1
1.6 gia đình
ASUS GeForce 10 Series
1.7 Loại thị trường
Máy tính để bàn
1.8 Trạng thái
hoạt động
Let Others Know
×