Nhà
×

EVGA GTX 1080 Ti SC Đen ICX
EVGA GTX 1080 Ti SC Đen ICX

AMD Radeon HD 7850
AMD Radeon HD 7850ADD
Compare
X
EVGA GTX 1080 Ti SC Đen ICX
X
AMD Radeon HD 7850

EVGA GTX 1080 Ti SC Đen ICX vs AMD Radeon HD 7850 Benchmark

1 benchmark
1.1 Vượt qua mốc
NVIDIA TITAN V ..
13.112,00
Rank: 2 (Overall)
3.769,00
Rank: 79 (Overall)
AMD Radeon HD 7350 GDDR3 OEM Benchmark
ADD ⊕
1.2 3DMark
NVIDIA GeForce ..
28.070,00
Rank: 3 (Overall)
6.760,00
Rank: 54 (Overall)
AMD Radeon HD 7950 Boost Benchmark
1.3 GFXBenchmark 3.0
1.3.1 T-Rex
NVIDIA GeForce ..
1.324,00
Rank: 57 (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
AMD Radeon R7 360 OEM Benchmark
1.3.2 thành phố Manhattan
NVIDIA GeForce ..
399,00
Rank: 58 (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
AMD Radeon R5 M255 Benchmark
1.4 Cinebench
1.4.1 R15
AMD Radeon HD 6..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
AMD Radeon R5 M230 Benchmark
1.4.2 R11.5
ASUS Radeon R9 ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
AMD Radeon HD 6450 GDDR5 Benchmark
1.4.3 R10
ASUS Radeon R9 ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
AMD Radeon R7 M265 Benchmark
1.5 CompuBench 1.5
AMD Radeon HD 7..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
NVIDIA GeForce GTX 690 Benchmark
ADD ⊕
Let Others Know
×